8:00 الی 19:00

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

برای مشاوره حقوقی تماس بگیرید

Facebook

Twitter

Search

Menu

رضا موسی زاده

مرکز حقوقی رضا موسی زاده

تعداد خدمات ارائه شده

2599

در موسسه حقوقی
امتیاز موکلین
بر اساس 25 دیدگاه
امتیاز سایت

0.6

بر اساس عملکرد
خدمات

مشاوره تلفنی

گفتگوی تلفنی + ارسال اسناد

شروع قیمت

150.000 تومان

مشاوره آنلاین (چت)

گفتگوی آنلاین صوتی و متنی + ارسال اساناد

شروع قیمت

150.000 تومان

تنظیم لایحه

تنظیم و دریافت لایحه به صورت آنلاین

شروع قیمت

نیازمند ارزیابی

تنظیم شکواییه

تنظیم و دریافت شکواییه به صورت آنلاین

شروع قیمت

نیازمند ارزیابی

تنظیم قرارداد

گفتگوی آنلاین صوتی و متنی + ارسال اساناد

شروع قیمت

نیازمند ارزیابی

تنظیم اظهارنامه

تنظیم و دریافت اظهارنامه به صورت آنلاین

شروع قیمت

نیازمند ارزیابی

تنظیم دادخواست

تنظیم و دریافت دادخواست به صورت آنلاین

شروع قیمت

نیازمند ارزیابی